Klavye Kursu  
 

On Parmak Klavye Kursu

Bilgisayarda yazma hızınızı artırmaya yönelik bir kurstur. Kullandığınız klavye türü ne olursa olsun, sizi ekrana ve klavyeye bakmadan 10 parmağınızıda kullanarak yazmayı öğreten bir teknik ile uygulanmaktadır.

On Parmak kurslarında klavye kullanım tekniği öğrenirsiniz ve bu tekniği ömrünüz boyunca unutmazsınız.

Eğer Zabit katipliği ya da diğer sınavlara hazırlanıyorsanız bu kurs sizin için biçilmiş bir kaftandır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişme hızına ayak uydurmakta güçlük çektiğimiz günümüz bilgi çağında, bilgisayar kullanımı bir hayli yaygınlaşmış, ihtiyaçtan öte hayatımızın zorunlu bir parçası haline gelmiştir.

Bilgiyi toplama, saklama, işleme, yeni bilgiler üretme ve üretilen bu bilginin paylaşımında büyük bir hız ve kolaylık sağlayan bilgisayar teknolojisi, eskinin teknoloji harikası olan daktilonun önemini yitirmesine neden olmuştur. Bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli öğe klavyedir ve kişisel bilgisayarların vazgeçilmez birimlerinden biridir.

Peki biz klavyenin gerçek gücünden istifade edebiliyor muyuz? Onu doğru ve etkili bir şekilde kullanabiliyor muyuz?

Ekrana bakarak yazılarını yazabilen bir kişi ise, Türkçe haricindeki yazıları yazarken büyük zorluklar yaşamakta, sürekli ekrana bakma ihtiyacı hissettiği için yazım hızı büyük oranda azalmakta, yazarken büyük efor sarfetmekte ve göz sağlığının bozulmasına zemin hazırlamaktadır.

Oysa onparmak tekniğiyle yazan bir kişi, Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca vs. fark etmez Latin alfabesi olmak kaydıyla yazılarını hiç zorlanmadan, en az hata ile, büyük bir hızla yazabilmekte, en az eforla en yüksek çıktıyı elde edebilmektedir. Ayrıca yazarken ekrana ve ekrana bakmadığı için dikkatini yazacağı yazıya toplamakta bu da yazdığı yazılar üzerinde düşünmesine, yeni fikirler geliştirmesine olanak tanımaktadır.

On Parmak Klavye Kurs İçeriği

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Standart Türk Klavyesinin tanımı ve özellikleri
Doğru oturuş, duruş, vuruş teknikleri
Temel sıra, üst ve alt sıra tuşlarının tanıtılması
Temel sıra tuşlarının öğretimi
Alt ve üst sıra tuşlarının öğretimi
Nokta, virgül, büyük harf uygulamaları
Basit cümlelerin yazılması
Baskılı hız artırma çalışmaları
Dikkat yoğunlaştırma, yanlışları azaltma çalışmaları
Rakam, işaret ve sembol tuşlarının öğretimi
Yabancı dildeki harflerin yerlerinin öğretilmesi
Yabancı dilde metin parçalarının yazılması
Zorluk derecesi yüksek metinlerin yazılması
Süreli sürat artırma çalışmaları
Ölçme ve değerlendirme
 
İKİNCİ BÖLÜM:
Dilekçelerin T.S.E. normlarına göre şekil ve ifade yönünden incelenmesi ve uygulama çalışmaları
İş yazılarının T.S.E. normlarına göre yazılması uygulamaları
Resmi yazıların T.S.E. normlarına göre yazılması uygulamaları
Kağıtlar (A4-A3-A2-A1)
Zarflar
Yazıların postaya verilmesi uygulamaları
Şekilsiz dilekçe, iş yazıları ve resmi yazıların düzenlenerek yazılması uygulamaları
Ölçme ve değerlendirme

 Bu metodun genel yararlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

* Zamanla çok hızlı ve en az hata ile yazacaksınız.

* Gözleriniz ve elleriniz daha az yorulacağı için yazı yazma süreniz çok artacak. Bu da toplam yazı üretiminizi kat kat arttıracaktır.

* Yazarken, ellerinize ve ekrana bakmadığınız için, yazdıklarınız hakkında yeni fikirler ve düşünceler geliştirebileceksiniz.

* Klavye hakimiyeti, size yüksek bir hız sağlayacağından, bilgisayarın bilinmeyen dünyalarına rahatlıkla girip çıkabileceksiniz.

* Bu da yeni programlar öğrenmenizi, dolayısıyla genel bilgisayar bilginizin sürekli artmasını sağlayacaktır.

* Öğrencilerin ve akademisyenlerin can simidi olacak; ödev, seminer, tez ve kitaplar gözünüzü korkutamayacak.

* Yazdıkça, yeni şeyler üretmenin zevkine varıp, daha da çok üreteceksiniz.

* Başkasına bağımlı olmaktan kurtulacaksınız.

* Ayrıca onparmak bilmek, kişinin yeni iş sahalarına atılabilmesine direkt ve dolaylı olarak neden olabilecektir.

Kısaca onparmak metodu sayesinde, kişisel verimliliğinin büyük ölçüde artıracağına ve buna bağlı olarak toplumsal verimliliğinin artmasında da olumlu yönde katkıları olabileceğine yürekten inanıyoruz…
 

 

Yeni Gruplarımız açılmıştır hemen arayın!

 • Yazılarını hızlı ve yanlışsız yazmak isteyenler
 • İş bulmak isteyenler
 • Zekasını geliştirmek isteyenler
 • Kurum içinde yükselmek, kariyer yapmak isteyenler
 • Özgüven kazanmak isteyenler
 • Eğitim-Öğretim alanında çalışanlar
 • Adliyede zabıt katibi olacaklar
 • Üniversiteler, orta ve ilk dereceli okulların büro bölümlerinde çalışanlar
 • Yazarlık işiyle uğraşanlar
 • Hastanelerin evrak servislerinde çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Memurlar
 • Çoğaltma, baskı, fotokopi, matbaa işleriyle uğraşanlar
 • Ulusal klavyenin yerleşmesi ve gelişmesini isteyenler
 • Standart Türk Klavyesi (F) kullanmak yasal zorunluluk olduğu için tüm Kamu Dairelerinde çalışanlar

Temel düzeyde 10 Parmak Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerdir. Bu eğitim devamında ileri Word, Excel eğitimine katılarak bilgilerini daha profesyonel düzeye getirebileceklerdir.
 

 

 • Klavye ile yazacağımız yazıları hızlı ve yanlışsız yazarız.
 • Zekamız gelişir.
 • El becerilerimiz artar.
 • Kendimize olan güvenimiz çoğalır.
 • Ödevlerimizi, tezlerimizi, yazılarımızı hızlı ve sistemli bir şekilde yazarız.
 • İş bulmamız kolaylaşır.
 • Beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız arasında kolay yükseliriz.
 • Arkadaşlarımız arasında fark ediliriz.
 • Bir iş başarmanın mutluluğunu duyarız.
 • Düşünmemiz hızlanır, beynimiz gelişir.
 • Zaman tasarrufu sağlarız.
 • Matbu evrakları daha kolay doldururuz.
 • Bilgisayarları işlevli kullanabiliriz.
 • Güzel Türkçemizi doğru ve yanlışsız kullanmamız ve yazmamız kolaylaşır.
 • Dilekçeleri, iş yazılarını ve resmi yazıları T.S.E. normlarına uygun bir biçimde yazmamız kolaylaşır.

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup 11.11.2014(DOLDU) 8 Hafta Hafta İçi 18:00-20:25
2. Grup 10.11.2015(DOLDU) 8 Hafta Hafta İçi 18:00-20:25
3. Grup 29.08.2016(DOLDU) 4 Hafta Hafta İçi 18:00-21:00
4. Grup 08.07.2019(DOLDU) 4 Hafta
Hafta İçi 18:00-21:00
5. Grup Ekim 2019 5 Hafta Hafta İçi 18:00-20:40