İngilizce Elementary  
 

Daha önceden İngilizce bilmeyen öğrencilerimize, günlük hayatlarında iletişim kurabilmelerini, yol tarif edebilmelerini ve mektup arkadaşı ile çok basit düzeyde iletişim kurabilmelerini sağlayacak dilbilgisi yapıları ve kelime bilgisi bu seviyede verilir. Başlangıç düzeyinde hafta içi yoğun, akşam ve gece sınıflarımız ile hafta sonu sabah, öğle ve akşam sınıflarımızda verilen derslerde New-Headway Elementary kitabı işlenmektedir.

Bu seviyede öğrenim gören bir öğrenci temel olarak geniş zaman ve geçmiş zamanda cümle kurmayı öğrenmektedir. Bunun yanısıra, isim, sıfat, zamir, zarf ve edat gibi kelime türlerinin cümle içindeki kullanımları konusunda alıştırmalar yapan öğrencilerimiz kendilerini daha rahat ifade etmeye başlamaktadır. Sıfatların derecelendirilmesi ve nesneler arasında karşılaştırma gene bu kurda öğrenilmektedir.

Bütün bu dil bilgisi konularının yanında bu seviyeyi bitiren bir öğrenci kendini, arkadaşlarını veya ailesini tanıtmayı, hobilerini, alışkanlıklarını, günlük yaşantısını anlatmayı, bulunduğu ortamı veya evini, odasını, işyerini tasvir etmeyi, yapabildiği veya yapamadığı şeyleri söylemeyi, geçmiş yaşantısını, en son gittiği tatili anlatmayı, kibar bir şekilde soru sormayı, yemek ısmarlamayı, yön tarif etmeyi ve nesneler, insanlar veya ülkeler arasında karşılaştırma yapmayı öğrenmektedir. Bu konularda öğrenciler çok rahat iletişim kurabilmekte ve konuşabilmektedir.

Bütün bu becerilerinin yanında öğrencilerimiz farklı kültürlerin yemek alışkanlıkları, farklı kişilerin öz geçmişleri hakkında konuşmayı veya yazmayı, mektup yazma konusunda gerekli olan yazma becerisini ve kelime dağarcığını eğitim boyunca edinmektedirler. Bu seviyede dersleri düzenli takip eden ve devamsızlık yapmayan öğrencilerimiz birinci kuru başarıyla tamamlamakta ve basit düzeyde iletişim kurabilmektedirler.

Elementary  İngilizce kursumuz; İngilizce' yi öğrenmek isteyen, temel seviyede birşey bilmeyen  öğrenciler içindir.

Bu Seviye Avrupa Normlarında A1 Seviyesini Karşılamaktadır.

Dinleme: Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

Okuma: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

Karşılıklı Konuşma: Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

Sözlü Anlatım: Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

Yazılı Anlatım: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

  Kursuriyerlerimiz Elementary ingilizce Kursunu alarak,

- En sık kullanılan 1200 kelimeyi geniş, şimdiki ve geçmiş zamanlarda rahatça kullanabilir duruma gelecektir.

- Adres sorma-tarif etme, hotelde rezervasyon yaptırma, lokantada sipariş verme, bilet alma- yer ayırtma, hal-hatır sorma, alışveriş yapma gibi basit günlük ihtiyaçlarınız karşılayabilirsiniz.

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup

  24.06.2019(DOLDU)

8 Hafta Hafta İçi    09:00-12:45
2. Grup

    24.06.2019(DOLDU)   

12 Hafta Hafta İçi      18.30-20:50
3. Grup

              22.07.2019(DOLDU)                 YAZ DÖNEMİ

6 Hafta Hafta İçi    09:00-12:45
4. Grup

    21.09.2019  

12 Hafta Hafta Sonu 09:00-12:45
5. Grup

                   25.09.2019                 

   12 Hafta  
Hafta İçi      18.30-20:50