İlköğretim SBS İngilizce  
 

İlköğretimde 2.,3. Sınıflar ;
Bu sınıflara devam eden öğrencilerin programı  İngilizce yi sevdirme ve temel bilgileri verme amacıyla hazırlanır.


İlköğretimde 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar  ;

Bu sınıflara devam eden öğrencilerin programı okullarındaki ingilizce müfredatına paralel olarak hazırlanır. 

Kolejlere, Anadolu  Fen liselerine ve Özel okullara yönelik,
Bu okullara devam eden öğrencilerin ingilizce dersi ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan  her okulun kendi  müfredatına paralel hazırlanan takviye programdır. Özel ya da küçük gruplarla yapılan derslerde öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilerek ders hazırlanır.

   İlköğretim düzeyindeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Adı üzerinde ilköğretim temel eğitimdir. Çocuklarımızı hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlaması esastır. Ama bugünkü yapıyla hayata hazırlama ayağı eksik kalmıştır.
   Yenilenen ilköğretim müfredatı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı olarak ortaya koyduğumuz yeni eğitim vizyonuna uyum sağlayamamaktadır.
   İçerdiği soruların ağırlığı belirli dersleri kapsamaktadır. Belirli derslerle örneğin yabancı dil dersleriyle ilgili sorular yer almamaktadır. 

SBS Puan Hesaplayıcı içintıklayınız.

asking questions   - word order in questions
- talk in present tenses   - present simple or present continuous
- making complex sentences   - defining relative clauses
- narrating actions in progress   - past continuous tense
- talk about past actions   - past simple or past progressive
- asking questions    - questions with or without auxiliaries
- joining clauses      - so,because,but,although,however
- talk about the future    - simple future tense-prediction, promise, offer, decision
- talk about the future    - will or be going to
- talk about experience    - present perfect-ever,never
- talk about actions related to present

 ingilizce kursumuz; İngilizce' yi yeni konuşabilen öğrenciler içindir.

Yaş Grupları ;
Bu yaşlarda bir yıllık yaş farkı bile çocuğun kavrayışında, duygu dünyasında ve davranışlarında önemli bir fark yarattığı için dersler mümkün olduğunca küçük gruplarla ve aynı yaş grubundan öğrencilerle veya bire bir yapılır. 

Öğrenci Gelişim Raporu;
Eğitim süreci içinde düzenli hazırlanan raporlar öğrencinin derslerde gösterdiği performans ve kaydettiği ilerlemeyle ilgili  velinin sürekli bilgi almasını sağlar.

 Program süresi
Öğretim yılı süresince devam edecek bir program oluşturulabileceği gibi, öğrencinin İngilizcedeki problemlerini düzeltmesinde yardımcı olacak kısa süreli ve belirli konuları kapsayan programlar da oluşturulabilir. Bu programların içeriklerine  öğrenci ve veliyle yapılan görüşme sonrasındaki seviye tespit sınavı ve yapılan  birkaç dersten sonra karar verilir.


Okul öğretmeni ve aileyle işbirliği

Öğrencinin derslerinde sürekli sorun yaşanmaya devam ediyorsa, tarafımızdan öğrencinin okuldaki İngilizce öğretmeni veya öğretmenleriyle bağlantı kurularak ebeveynlerinde katıldığı bir görüşmede soruna hep beraber çözüm bulma yoluna gidilir.

 Bil-Çağ'ın  amacı öğrenciyi okuldaki İngilizce derslerinde daha katılımcı olmaya sevk etmenin yanısıra, öğrencilere İngilizcenin temelini sağlam bir şekilde vererek öğrenmenin ne kadar zevkli olduğunun farkına vardırılıp, çocukların bu dili sevmesini sağlamaktır. Derslerde oyun ve şarkılar kullanılarak eğlenerek öğrenmeye teşvik edilir böylece okuldaki derslerinde daha ilgili ve aktif öğrenciler yetiştiririz.

Bil-Çağ,  İlköğretim çağındaki  çocuklar için  İngilizce Eğitimine özel bir hassasiyet gösterilmektedir. Yabancı dil eğitimine küçük yaşlarda başlandığı takdirde alınacak sonucun, ileri yaşlarda başlayanlara oranla çok daha başarılı olduğu bir gerçektir. Türkiye’de İlköğretim çağındaki çocuklarımızın yabancı dil eğitimi Devlet Okulları’nda ancak İlköğretim 4.Sınıfta başlamakta olup maalesef yeterli düzeyde değildir. Özel Eğitim Kurumları’nda  ise İngilizce Eğitimi Anasınıfı' ndan başlamasına rağmen birincil amaçları İngilizce öğretmekten ziyade ilköğretim müfredatını uygulamak olduğu için İngilizce Eğitimine yeterli özen gösterilmemektedir.  Bu gerçeklerden yola çıkarak; Bil-Çağ  çocuklarımızın İngilizce eğitimini kusursuz almaları hedeflenmiştir. Bil-Çağ   Eğitim Metodu' nun yanında , aldıkları eğitimi de destekleyerek daha iyi bir İngilizce eğitimi sunmaktadır.  Eğitimler sonunda çocuklarımızı daha  iyi bir gelecek ve başarılı bir kariyer beklemektedir.  İngilizceyi hatasız öğrenecektir, Okul derslerinde başarısı artacaktır, Dil öğreniminde kendine güveni artacaktır, Arkadaş çevresinde prestijli olacaktır, İletişim kurmakta daha rahat olacaktır, Dil ile beraber farklı kültürleri de öğrenecektir. 

Tüm bu özellikleri Bil-Çağ eğlenceli ve interaktif ortamlarda uzman eğitim kadromuz eşliğinde kazanacaktır.
 

- Yaklaşık 2.000 sözcük ve 8 temel zaman kullanarak konuşabilirler; bağlaçlar kullanarak karmaşık cümleler kurabilirler.

- Spor, sanat, haber, müzik gibi konularla ilgili karşılıklı fikirlerini ve duygularını ifade edebilirler.

 

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup                   28.06.2017(DOLDU)           YAZ DÖNEMİ      8 Hafta Hafta İçi       13:00-15:45
2. Grup 04.11.2017(DOLDU)  16 Hafta Hafta Sonu  13:00-15:45
3. Grup 10.02.2018 (DOLDU)  16 Hafta  Hafta Sonu   13:30-16:15 
4. Grup            27.06.2018 (DOLDU)          YAZ DÖNEMİ      8 Hafta Hafta içi       13:30-16:15 
5. Grup                   Ekim 2019           32 Hafta Hafta Sonu    13:30-16:15