Intermediate  
 

İngilizce'nin temel dilbilgisi yapılarını ve en çok kullanılan kelimelerini öğrenen öğrencilerimiz, Bu seviyede artık öğrendiklerini pekiştirmeye başlamaktadır. Daha çok okuma ve dinleme çalışmalarının yapıldığı bu seviyede İngilizce'yi kullanmak artık biraz daha rahat olmaktadır. Bu düzeyde New Headway Intermediate kitabını  işlenmektedir.İngilizce'nin temel dilbilgisi yapılarını ve en çok kullanılan kelimelerini öğrenen öğrencilerimiz, Bu seviyede artık öğrendiklerini pekiştirmeye başlamaktadır. Daha çok okuma ve dinleme çalışmalarının yapıldığı bu seviyede İngilizce'yi kullanmak artık biraz daha rahat olmaktadır. Bu düzeyde New Headway Intermediate kitabını  işlenmektedir.

Zamanların tekrarı ile başlanan dördüncü kurda yoğun okuma parçaları ile öğrenilen konular pekiştirilmektedir. Bu kurda öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte daha çok konuşma ve okuma alıştırmaları yaparak yabancı dil kullanımını en üst düzeye çıkarmaktadırlar.

Dilbilgisi konuları arasında geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zamanın farklı kullanımları, sıfatlar, fikirlerimizi ve tercihlerimizi anlatmak için kullanılan kalıplar, olasılık ve varsayımları ifade etme biçimleri, bağlaçlar, edilgen yapılar, alışkanlıkların ifade edilmesi için gereken cümle kalıpları gibi konular işlenmektedir.

Kelime bilgisi ise, sıfatlar, duyguların ifadesi, boş vakit aktivitelerini anlatma, kişileri tasvir etme, gazete küpürleri hakkında konuşma, eğitim, ev içi etkinlikler, yaşam devreleri, hobiler, telefonda konuşma, alışveriş, hava durumu, ölçüler, suç ve kanun, ulaşım, yiyecek ve içecek, sağlık gibi konularda okunan okuma parçaları ve yapılan alıştırmalar ile geliştirilmektedir.

Bu konularda öğrenilen kelimeler, kişisel hatıralarımız, televizyon programları, gazetelerden seçilen hikayeler, eğitim, yönetim şekilleri ve iş tecrübeleri, gelenekler, tatil ve sanat gibi değişik konularda okunan metinler ile pekiştirilmektedir.

Farklı konularda öğrenilen kelimeler, okunan parçalar ve yapılan tartışmalar ile öğrencilerimiz daha güvenli bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

 

TOPIC   GRAMMAR
     
- present tenses   - present simple&continuous, action&non-action verbs
- past tenses   - simple past,past continuous,past perfect
- uture tenses   - present continuous,be going to,will
- comparing tenses   - present perfect&past simple, phrasal verbs
- actions linked with present in progress   - present perfect continuous
- comparing tenses   - present perfect simple or continuous
- comparing things   - comparatives and superlatives
- obligation   - must ,have to ,should
- deduction   - must,may,might,can’t have Vpp
- ability&possibility   - can,could,be able to
- making complex sentences   - first conditional and future-time clauses + when, until etc.
- making conditionals   - second conditional
- past habits   - used to
- quantifiers   - too,not enough,little,few,etc.
- articles   - a,an,the,no article
- expressing actions (general &specific)   - gerunds&infinitives
- reporting   - statements,questions,commands
- passives   - be+past participle
- relative clauses     - defining&non-defining
- making conditionals   - third conditional
- confirmation      - question tags
- asking politely      - indirect questions
- phrasal verbs       - switch it off

İntermediate ingilizce kursumuz; İngilizce'yi belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Kursuriyerlerimiz Intermediate ingilizce eğitimlerine katılarak;

- Yaklaşık 2.800 kelime ve 11 farklı zaman kullanarak konuşabilirler.

- Şartlı ve edilgen yapılı cümleler kurabilirler.

- Birçok işyeri elemanlarından en az orta düzeyde ingilizce bilgisine sahip olmasını ister. Örneğin hostes olmak isteyenler için yeterli bir düzeydir.
 
Bu Seviye Avrupa Normlarında B2 Seviyesini Karşılamaktadır.

Dinleme: Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

Okuma: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.

Karşılıklı Konuşma: Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

Sözlü Anlatım: İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

Yazılı Anlatım: İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

 

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup

30.03.2019(DOLDU)

10 Hafta Hafta Sonu  09:00-12:45
2. Grup

             24.06.2019(DOLDU)              YAZ DÖNEMİ

8 Hafta Hafta İçi       09:00-12:45
3. Grup

              22.07.2019(DOLDU)                YAZ DÖNEMİ  

6 Hafta Hafta İçi       09:00-12:45
4. Grup

       21.09.2019      

10 Hafta Hafta Sonu  09:00-12:45
5. Grup

                     Eylül .2019

10 Hafta Hafta İçi       18:30-20:50