İngilizce Pre-Intermediate  
 

Temel yapıları öğrenen öğrencilerimize, önemli dilbilgisi yapılarının öğretildiği seviyedir. Bu düzeyde, öğrenci İngilizce ile artık daha güzel iletişim kurabilmekte ve kendini daha rahat ifade edebilmektedir. New Headway Pre - Intermediate kitabının bitirildiği bu kurda öğrencinin kendine olan güveni artmaktadır.

Temel yapıları öğrenen öğrencilerimize, önemli dilbilgisi yapılarının öğretildiği seviyedir. Bu düzeyde, öğrenci İngilizce ile artık daha güzel iletişim kurabilmekte ve kendini daha rahat ifade edebilmektedir. New Headway Pre - Intermediate kitabının bitirildiği bu kurda öğrencinin kendine olan güveni artmaktadır.

Temel yapıları öğrenen öğrencilerimize, önemli dilbilgisi yapılarının öğretildiği seviyedir. Bu düzeyde, öğrenci İngilizce ile artık daha güzel iletişim kurabilmekte ve kendini daha rahat ifade edebilmektedir. New Headway Pre - Intermediate kitabının bitirildiği bu kurda öğrencinin kendine olan güveni artmaktadır.Temel yapıları öğrenen öğrencilerimize, önemli dilbilgisi yapılarının öğretildiği seviyedir. Bu düzeyde, öğrenci İngilizce ile artık daha güzel iletişim kurabilmekte ve kendini daha rahat ifade edebilmektedir. New Headway Pre - Intermediate kitabının bitirildiği bu kurda öğrencinin kendine olan güveni artmaktadır.

Öğrenciler, Pre-Intermediate kuruna sıfatların kullanımlarını tekrar ederek başlarlar. Bu konu ile artık nesneler, ülkeler ve kişiler arasında daha rahat karşılaştırma yapabilmektedirler. Bu seviyeye birinci ve ikinci seviyelerde öğrenilen konuların tekrarı ile başlanmaktadır. Bu tekrarlar ile öğrenilen konular daha iyi pekiştirilmekte, ünlü kişilerin yaşam tecrübeleri ile ilgili okuma parçaları rahatlıkla okunmakta ve anlaşılmaktadır. Üçüncü seviyede öğrencilerimiz İngilizce'nin işlevsel olarak kullanımını da öğrenmektedir. Artık rahatlıkla zor durumda olan veya hasta olan bir insana tavsiye verebilmekte, zorunluluklarını rahatlıkla ifade edebilmekte ve gelecekle ilgili olasılıklardan ve koşullara bağlı olan durumlardan söz edebilmektedirler. Öğrenciler rahat bir şekilde yaşam tecrübelerinden söz ederken aynı zamanda geçmişteki alışkanlıkları ile ilgili de çok rahat konuşabilmektedirler.

Bu seviye öğrencilerimizin İngilizce'nin temel dilbilgisi konularını tamamladığı seviyedir. Bu seviye bittiğinde öğrencilerimiz, konuşmaları üçüncü kişilere aktarılabilmekte, edilgen cümleler kurabilmekte, geçmişte yapılan etkinlikleri zaman sırasına göre anlatabilmektedirler. Artık hayallerimizi anlatmak daha kolaydır. Bu seviyede tarihi kişiliklerin kahramanlıklarıyla, insanların yaşadıkları ilginç tecrübelerle, ilginç hikayelerle ve önemli tarihi olaylarla ilgili okuma parçaları okunmaktadır.

Bu seviyeyi başarıyla bitiren öğrencilerimiz diğer seviyeye geçebilirler ve daha rahat bir şekilde iletişim kurarak kendilerini ifade edebilmektedirler.

 

TOPIC   GRAMMAR

 

- asking questions   - word order in questions
- talk in present tenses   - present simple or present continuous
- making complex sentences   - defining relative clauses
- narrating actions in progress   - past continuous tense
- talk about past actions   - past simple or past progressive
- asking questions    - questions with or without auxiliaries
- joining clauses      - so,because,but,although,however
- talk about the future    - simple future tense-prediction, promise, offer, decision
- talk about the future    - will or be going to
- talk about experience    - present perfect-ever,never
- talk about actions related to present   - present perfect- since, for, just, yet, already
- comparing tenses    - past simple or present perfect
- comparing things        - comparatives,as….as/less than
- giving ideas             - superlatives+ever+present perfect
- expressing purpose    - infinitive( with to)gerund or infinitive
- obligations               - must/mustn’t,have to/don’t have to
- expressing movement     - prepositions of movement
- making conditional sentences    - if+present-will+infinitive(first conditional)
- making conditional sentences     - if+past-would+infinitive (second conditional)
- probability                                 - may/might
- asking for &giving advice         - should/shouldn’t
- talk about past habits               - used to
- make passive sentences           - passive voice
- participles                                     - ing/-ed
- quantifiers                                     - too/not enough, something, anything, nothing etc.
- phrasal verbs                                   - word order of phrasal verbs
- agree or disagree with someone    - so/neither+aux .
- talk about past actions                    - past perfect tense
- reporting what others say               - reported speech

Pre İntermediate ingilizce kursumuz; İngilizce' yi belli bir sınırda konuşabilen öğrenciler içindir.

Kursuriyerlerimiz Pre-Intermediate eğitimi alarak,

- Yaklaşık 2.000 sözcük ve 8 temel zaman kullanarak konuşabilirler; bağlaçlar kullanarak karmaşık cümleler kurabilirler.

- Spor, sanat, haber, müzik gibi konularla ilgili karşılıklı fikirlerini ve duygularını ifade edebilirler.
 
Bu Seviye Avrupa Normlarında B1 Seviyesini Karşılamaktadır.

Dinleme: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

Okuma: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

Karşılıklı Konuşma: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

Sözlü Anlatım: Hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

Yazılı Anlatım: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

 

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup    17.03.2019(DOLDU)      10 Hafta   Hafta Sonu   09:00- 12:45
2. Grup           21.06.2019 (DOLDU)                YAZ DÖNEMİ          

8 Hafta

 Hafta İçi        09:00- 12:45
3. Grup

          24.07.2019(DOLDU)             YAZ DÖNEMİ 

 6 Hafta    Hafta İçi      09:00- 12:45
4. Grup

             21.09.2019              

 10 Hafta  Hafta Sonu  09:00 - 12:45
5. Grup

          25.09.2019           

  10 Hafta  Hafta İçi       18:30 - 20:50