Upper-Intermediate  
 

İngilizce'nin daha akıcı bir şekilde kullanılması hedeflenir.

Yoğun bir çalışmaya eşlik eden güncel ve ilgi çekici okuma parçaları ile donatılmış bir çalışma kitabı ve ders kitabı ile öğrenci İngilizce öğrenimini en güzel şekilde tamamlamaktadır.

Kapsamlı okuma parçalarının içinde pekiştirilen dilbilgisi konuları daha iyi anlaşılmaktadır. Artık dilin işlevsel ve durumsal kullanımı üzerinde durulmaktadır.

İnsan ilişkileri, fiziksel problemler, toplumsal davranışlar, iletişim bozuklukları, çevremizdeki kültür varlıkları, tatiller, mektup türleri, renk körlüğü, politika, zamanı verimli kullanma, ilginç insanlar, çalışma ortamları, unutkanlık, dürüstlük, askerlik, geleceği tahmin etme gibi konularda kelime bilgisi, ilginç okuma parçaları ile pekiştirilip dersler eğlenceli ve verimli bir şekilde işlenmektedir.

 

GRAMMAR
 
- question formation
- the…the….+ comparative
- present perfect simple&continuous
- use of adjectives as nouns,adjective order
- narrative tenses,past perfect continuous
- so/such….that
- adverbs&adverbial phrases
- passive (all forms) it is said that,he is thought to
- future perfect&future cotinuous
- conditionals and future time clauses-likely and probably
- unreal conditionals
- past modals;would rather,had beter
- verbs of the senses,prefixes
- gerunds&infinitives,relative clauses(subject/object/defining/non-defining)
- used to,be used to,get used to
- reporting verbs,as,structures after wish
- articles ,uncountable and plural nouns,quantifiers;all/every etc.
- causatives-have something done
-clauses of contrast and purpose;whatever,whenever etc.

Upper İntermediate ingilizce kursumuz; İngilizce'yi belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Kursiyerlerimiz Upper-Intermediate ingilizce kursları 'na katılarak;

- Mecaz anlamlı ifadeler, deyimler, atasözleri gibi daha kompleks cümleler kullanilirsiniz.
- Etken, edilgen ve ettirgen çatıların, zamanların tümüne 3.500 kelime kullanarak hakim olabilirsiniz.
- Politika, ekonomi, edebiyat gibi konularda akademik düzeyde konuşabilir ve size söylenenleri anlayabilirsiniz.
 

Bu Seviye Avrupa Normlarında C2 Seviyesini Karşılamaktadır.

Dinleme: İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

Okuma: Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

Karşılıklı Konuşma: Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

Sözlü Anlatım: Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

Yazılı Anlatım: Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.
 

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup

         13.03.2019(DOLDU)

10 Hafta Hafta Sonu  09:00-12:45
2.Grup  

    26.06.2019 (DOLDU)    YAZ DÖNEMİ

8 Hafta  Hafta İçi        09:00-12:45
3. Grup

        26.06.2019 (DOLDU)    YAZ DÖNEMİ     

10 Hafta Hafta İçi       18:30-20:50
4. Grup

                    Eylül 2019             

10 Hafta 

Hafta İçi       18:30-20:50

5. Grup

            21.09.2019             

10 Hafta Hafta Sonu  09:00-12:45