LYS-Dil  
 


Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumları aşağıdaki bentlerden birine uyanlar ÖSS’ye (Sınavsız Geçiş dahil) başvurabilirler.

a) ÖSS’ye başvurduğu öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler.
b) Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar.
c) Ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler.
d) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar.
e) Ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdaki bentlerden birine uyanlar.

Ayrıca durumları yukarıdaki bentlerden birine uyan yabancı uyruklu adaylar ve uyruksuzlar da başvurabilirler, ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile Türkiye ve KKTC üniversitelerine yerleştirilemezler.

 

- Mecaz anlamlı ifadeler, deyimler, atasözleri gibi daha kompleks cümleler kullanilirsiniz.

- Etken, edilgen ve ettirgen çatıların, zamanların tümüne 3.500 kelime kullanarak hakim olabilirsiniz.

- Politika, ekonomi, edebiyat gibi konularda akademik düzeyde konuşabilir ve size söylenenleri anlayabilirsiniz.

 

 

 

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1. Grup 23.09.2017 (12.SINIF)(DOLDU) 8 Ay Hafta Sonu 13:00 - 16:45
2. Grup 22.09.2018 (11.SINIF)(DOLDU) 8 Ay Hafta Sonu 13:00 - 16:45
3. Grup 22.09.2018 (12.SINIF)(DOLDU)  8 Ay  Hafta Sonu 13:00 - 16:45
4. Grup  EYLÜL 2019 (11.SINIF)  8 Ay  Hafta Sonu 13:00-16:45
5. Grup   EYLÜL 2019 (12.SINIF)   8 Ay   Hafta Sonu 13:00-16:45