İleri Muhasebe-MIKRO  
 

Eğitim İçeriği

 • Muhasebe tanımı ve Muhasebe kavramları
 • TTK ve VUK'a göre Ticari Belgeler
 • II. sınıf Tacirler ve İşletme Defteri
 • I. Sınıf Tacirler ve Bilanço Usulü Muhasebe
 • Tek düzen hesap planı
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Dönem sonu işlemleri
 • Envanter
 • E-Beyanname, Bordro ve Vergilendirme
 • Bilgisayarlı Muhasebe
  Logo GO
  Eta 8 SQL
  Mikro
 • Winner

 

Günümüz ekonomik koşullarında (Enflasyon, iş sorunu, mesleki belirsizlik) kalıcı bir meslek ile yaşamını kolaylaştırmak isteyen, ÖSS'yi kader olarak görmeyen, bilgi sahibi olmak isteyen tüm kişiler katılmalıdır.

Günümüzde artık işyerleri büyüklükleri ne olursa olsun kayıtlarını kalem ve defter kullanarak değil muhasebe paket programlarından birini kullanarak yapmaktadırlar. şirketlerin ve tüm işyerlerinin muhasebe kayıtlarını tutma zorunlulukları muhasebe bilgisini yanında muhasebe program kullanma bilgisini de önemli kılmış iş yerleri çalıştırmak istedikleri personeli alırken muhasebe bilgisinin yanında muhasebe program bilgisini de öncelikli şart koşmuşlardır. Bilgisayarlı Muhasebe bilmeyen eğitim durumu ne olursa olsun eksik kabul edilmiştir. Bu eğitim önce bu eksikliği gidermekte, sonra kendi işyerinizi açmış olsanız bile mali denetim iyi bir muhasebe eğitimini gerekli kılmaktadır.

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1.Grup      
2.Grup      
3.Grup      
4.Grup      
5.Grup