Maliye Muhasebe-VEGA  
 

MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI

       MAMUL VEYA HİZMETİN BİRİM MALİYETİNİ HESAPLAMAK

Artık günümüzde bir ürünün satış fiyatını oluşturabilmek en önemli işletme amacı haline geldi. Ürünün satış fiyatı; satış miktarını, piyasada tutunmayı, ürünün başarınısı kısacası firma için var oluş sebebini ifade ediyor.Bunun için de ürünün maliyetini bilmek kadar önemli bir unsur yoktur.

      MALİYETLERİ VE İŞLETMENİN FAALİYETLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK.

 • Ürünün maliyeti hesaplanırken, diğer gider kalemleri ve bu giderlerin çeşitleri, yerleri ve amaçları tek tek gözden geçirildiğinden kontrol tamamen gerçekleştirilebilmektedir.
 • Bu doğrultuda işletme yöneticileri, iktisaden en doğru kararları alabilirler.
 • Piyasa tecrübesi gibi çeşitli subjektif becerileri olduğunu söyleyen işletme sahipleri çoğu zaman ne çabuk iflas ettiklerini bile anlamazlar.
 • Bir iktisadi işletme iktisadi gerçeklerle ve doğru bilgi ile ayakta durur.
 • En güçlü matematikçi bile işletmenin durumunu kafasından hesaplayarak ortaya koyamaz.
 • Hesapladığını söyleyenler kendilerini bile kandırıyorlardır.
 • İşte bu sebeplerle doğru organize edilmiş bir Maliyet Muhasebesi Sistematiği için, eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız bu eğitime başvurunuz.

Ders İçerikleri:

 • Muhasebeye giriş,1. 2. sınıf tacirler,sınıf değiştirme,ticari kazancın tespit yolları
 •  TTK ve VUK açısından sorumluluklar(işe başlama-bırakma,yıllık kazanç,kdv,stopaj beyanları)
 •  Katma Değer Vergisi(Kdv Listeleri Matrah Hesaplanan-İndirilecek KDV/Tahakkuk,Beyanname,Ödeme)
 •  Limited Şirket Projesi üzerinde Genel Muhasebe uygulamalarına giriş
 •  İş Kanunu , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu sorumlulukları(İşyeri-İşçi Bildirim.Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgesi)

 •  Ücretten yapılan kesintiler(sgk-İşsizlik Prim,GV,DV),Net Ücret,Ücret Bordrosu düzenleme,Muhtasar Beyanname-Asgari Geçim İndirimi
 •  ETA-bordro modülü, İŞKUR ve BÖLGE ÇALIŞMA-SGK BİLDİRİMLERİ
 •  ETA-bordro modülü
 •  Bilanço esasına giriş,Hesaplar,sınıflandırılması,Genel İşleyişleri
 •  Bilanço(Aktif-Pasif Hs.)Gelir Tablosu(Gider-Gelir Hs.Tic.Defterler,Yevmiye,Kebir,Mizan,Monografi
 •  KDV hesapları,Çeşitli yevmiye kayıtları,Monografi
 •   VEGA Muhasebe(Hesap Planı-Muhasebe Fişi)
 •  VEGA Muhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)Geçici Vergi Tahakkuku-Beyanı
 •  VEGAMuhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)
 •  VEGAMuhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)
 •  VEGA Muhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)
 •  Dönem sonu(Amortisman,Yansıtmalar, Kapanış İşlemleri,Mali Tablolar,Yıllık Kurumlar-Gelir Vergileri,geçici vergilendirme)
 •  Ticari Muhasebe - Genel Muhasebe Entegrasyonu 2 gün

 

ÖN MUHASEBE KURSUMUZU BAŞARI İLE BİTİRENLER VE / VEYA TİCARİ MUHASEBE İŞ TECRÜBESİ OLANLAR

Hedef Kitle:

1- Üretim İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Elemanlarına
2- Üretim İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Sorumlularına
3- Üretim İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Şeflerine
4- Üretim İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Müdürlerine
5- Üretim İşletmelerinde Çalışmayı Düşünen İş Arayanlara
6- Açık Öğretim Fakültesi Maliyet Muhasebesi Dersi ile Başı Dertte Olanlara
7- Lisans Öğrencisi Olup Maliyet Muhasebesi ile Başı Dertte Olanlara
8-Meslek Mensubu Olup Bu Alanda Çalışma Yapmamış Bilgilerini Pratiğe dönüştürmek isteyen meslek mensuplarına.
9-SMMM Staja Başlama Sınavına Hazırlanan Meslek Mensubu Adaylarına
10- SMMM Stajyeri Olup SMMM Yeterlilik sınavına girecek olanlara
11- Üretim aşamalarına bire bir hakim olmak isteyen iş yeri sahibi müteşebbislere ve Ekonominin bel kemiği olan ÜRETİM ile uzaktan yakından ilgisi olan herkese hitap etmektedir.

Maliyet Muhasebesi ile VEGA programının en ince ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1.Grup      
2.Grup      
3.Grup      
4.Grup      
5.Grup