Ön Muhasebe-ETA  
 

• Bilanço ve Bilançoya İlişkin Kavramlar, Bilanço Eşitliği.
• Hesap Kavramı ve Borç Alacak İlişkisi
• Yevmiye ve Kebir Kayıtları (Açık – Kapalı fatura)
• Mal Satışında Aralıklı Envanter Yöntemi ve Kar/Zararın Hesaplanması
• KDV
• Hesaplama Yöntemleri
• Kayıt Yöntemi

• Ay sonu Tahakkuk kaydı

HESAP PLANININ İNCELENMESİ
• Gider Hesaplar (Maliyet)
• 7/A seçeneği 760-770-780
• Kira gideri-Muhasebeci gideri-Ücret hesaplanması.
GENEL MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI
• Muhtasar Beyanname
• K.D.V Beyannamesi
• Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi

   ETA 7.00

• GENEL
• Şirket İşlemleri
• Genel Amaçlı Tuşlar

MUHASEBE
• Servis İşlemleri
• Fiş Girişleri
• Raporların İncelenmesi

STOK
• Servis İşlemleri
• Stok Kartları Açılması
• Stok Fişi Doldurulması
• Raporların İncelenmesi
 
CARİ
• Servis İşlemleri
• Cari Hesap Kartları Açılması
• Cari Hesap Fişleri Doldurulması
• Raporların İncelenmesi

İRSALİYE
• Servis İşlemleri
• İrsaliye Kesilmesi
• Raporların İncelenmesi
• Fatura
FATURA
• Servis İşlemleri
• Fatura Kesilmesi
• Raporların İncelenmesi
ÇEK / SENET
• Servis İşlemleri
• Müşteri Çek – Senet İşlemleri
• Firma Çek– Senet İşlemleri
• Raporların İncelenmesi

içerik

Temel bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar içindir. Dolayısıyla herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur.

Ön muhasebe kursu sonunda Stok Takibi - Cari Hesap Takibi ve Raporlama - Fatura - Finans (Kasa/Banka/Çek-Senet Uygulamaları) ile Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve bağlı sorumluluklarını yerine getireceksiniz. Bu işlemleri , yaygınlıkla kullanılan ETA - LOGO (LKS-GO)-MİKRO Ticari Entegre Programlarının ilgili modüllerinde limited şirket projesi üzerinde tüm detayı ile uygulayacaksınız. İşletmelerin aradığı tecrübeye ulaşacaksınız. Dilerseniz programın devamı olarak bilgisayarlı Genel Muhasebe Kursumuza katılarak iş alanınızı genişletip muhasebe ile ilgili tüm birimlerde muhasebe bürolarında çalışabilmenizi sağlayacak Ticari Defterler, Mali Tablolar ,Beyannameler ile ilgili eğitimi alabilirsiniz........

Eğitmenin Adı:
Eğitmenin Branşı:

 

 

Grup
Başlama Tarihi
Süre
Gün ve Saatleri
1.Grup 23.07.2016(DOLDU)  12 Hafta Hafta Sonu 09:00-12:30
2.Grup 18.03.2017(DOLDU)  12 Hafta Hafta İçi 17:30-19:00
3.Grup 07.07.2018(DOLDU) 12 Hafta Hafta Sonu 09:00-12:30
4.Grup 10.03.2019(DOLDU) 8 Hafta Hafta Sonu 16:00-19:00
5.Grup 15.09.2019 8 Hafta Hafta Sonu 16:00-19:00